Điểm Tham Quan:

Thiên Hộ Miêu Trại: Điếu Cước lầu, cầu Phong Vũ

Phượng Hoàng Cổ Trấn: Thành lầu Đông Môn, Tháp Vạn Dân, Tường thành cổ

Đan Trại Vạn Đạt Tiểu Trấn

Trấn Viễn Cổ Trấn

Cầu Ải Trại: Đường bằng kính Huyền Nhai, ...

Đồng Nhân: Miêu Vương Thành, Đồng Nhân Á Mộc Câu

Đăng tại Du lịch Trung Quốc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 398A Võ Văn Tần Phường 5, Quận 3, TP HCM

Điện thoại : (08) 38341498

Fax : (08) 38341496

Email: quochai@goldenseatour.com - tuyetnhi@goldenseatour.com

Giám Đốc: Trịnh Quốc Hải - Email: haibienvang@hcm.fpt.vn

Phó Giám Đốc: Mã Tuyết Nhi - Email: nhibienvang@hcm.fpt.vn