TOUR NGUYÊN ĐÁN

TOUR NGUYÊN ĐÁN

TORONTO – NIAGARA FALL – OTTAWA – VANCOUVER - VICTORIA ISLAND (10 NGÀY /07 ĐÊM)

Chỉ từ: 89.800.000 VNĐ
  • 10 NGÀY /07 ĐÊM
  • 26/01//2020 (MỒNG 2 TẾT)
GD201

VANCOUVER - VICTORIA (07 NGÀY /06 ĐÊM)

Chỉ từ: 63.900.000 VNĐ
  • 07 NGÀY / 06 ĐÊM
  • 27/01//2020
GD212

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : 398A Võ Văn Tần Phường 5, Quận 3, TP HCM

Điện thoại : (08) 38341498

Fax : (08) 38341496

Email: quochai@goldenseatour.com - tuyetnhi@goldenseatour.com

Giám Đốc: Trịnh Quốc Hải - Email: haibienvang@hcm.fpt.vn

Phó Giám Đốc: Mã Tuyết Nhi - Email: nhibienvang@hcm.fpt.vn